Adderall®

Adderall bestel je eenvoudig online om de symptomen van ADHD te behandelen; u heeft alleen een doktersrecept nodig om dit geneesmiddel te krijgen. Tijdens het gebruik van dit medicijn moet u zich ook bewust zijn van de gewoontevormende vermogens die een verslavingsprobleem kunnen worden als het niet wordt beheerd.

Wat zijn de toepassingen van Adderall?

Adderall is een krachtige en effectieve behandeling voor mensen met een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Artsen bevelen dit medicijn ook aan voor de behandeling van slaapstoornissen zoals narcolepsie.

Het kan iemands vermogen om op te letten vergroten en hem helpen gefocust te blijven op een activiteit. Het kan ook gedragsproblemen beheersen. Adderall 30 mg kan u ook overdag wakker houden.

Het is ook van vitaal belang om te onthouden dat dit geneesmiddel alleen nuttig is voor mensen met aandoeningen zoals ADHD of narcolepsie. Het gebruik ervan als prestatieverhogend of studiemedicijn kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid.

Welke voorzorgsmaatregelen moet u nemen bij het gebruik van Adderall?

Mensen die ADHD hebben en van plan zijn om Adderall online te kopen, moeten zich bewust zijn van het volgende om hun risico op bijwerkingen van dit geneesmiddel te minimaliseren.

 • Gebruik dit geneesmiddel alleen als uw arts dit aanraadt.
 • U kunt er duizelig van worden, dus vermijd autorijden of andere gevaarlijke taken onder invloed van dit geneesmiddel.
 • Informeer de zorgverlener over elke medische aandoening die u heeft, omdat deze aandoeningen de manier waarop uw lichaam op dit medicijn reageert kunnen veranderen.
 • Het mengen van alcohol met medicatie is ook een slecht idee, omdat het de nadelige effecten van Adderall kan versterken.
 • Andere OTC- of voorgeschreven medicijnen kunnen de werking van dit medicijn verstoren, dus uw zorgverlener moet op de hoogte zijn van uw medicijnen voordat u met de behandeling begint.
 • Kinderen en ouderen kunnen gevoeliger zijn voor de bijwerkingen van dit geneesmiddel, dus het is van cruciaal belang om hun dosering onder controle te houden.
 • Probeer het tijdens de zwangerschap niet te gebruiken, omdat het de gezondheid van de baby negatief kan beïnvloeden.
 • Vrouwen die borstvoeding geven, moeten Adderall ook vermijden, omdat het in de moedermelk kan terechtkomen en gezondheidsproblemen bij het kind kan veroorzaken.
 • Probeer dit medicijn niet te gebruiken na de aanbevolen periode of in hogere doses dan voorgeschreven, omdat u hierdoor verslaafd kunt raken aan dit geneesmiddel.

Wat zijn de eide-effecten van Adderall?

Niet iedereen die dit medicijn gebruikt, krijgt met deze bijwerkingen te maken, en zelfs als ze dat wel doen, verdwijnen deze symptomen na een paar dagen zonder enige behandeling. Als u echter ernstige resultaten ervaart, neem dan contact op met een arts of bel 911.

Vaak voorkomende bijwerkingen

 • Buikpijn
 • Duizeligheid
 • Constipatie
 • Hoofdpijn
 • Moeite met slapen
 • Droge mond
 • Gebrek aan eetlust
 • Misselijkheid
 • Braken
 • Gewichtsverlies
 • Duizeligheid
 • Ongerustheid

Ernstige bijwerkingen

 • Verhoogde bloeddruk
 • Hartaanval
 • Hartinfarct
 • Hoge hartslag
 • Hallucinaties
 • Wazig zien
 • spierafbraak
 • Depressie
 • Ernstige allergische reactie
 • Prikkelbaarheid
 • Agitatie
 • Agressief gedrag
 • Waanideeën of verminderd denken

Hoe Adderall veilig in te nemen?

Om de veiligheid te garanderen, moet u Adderall precies volgens het voorschrift van uw medische zorgverlener innemen. Het is het beste om de bijsluiter of het receptlabel zorgvuldig te lezen voordat u dit medicijn inneemt. Als u Adderall online zonder recept koopt, krijgt u het met de medicijnfles.

Uw beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg kan uw dosis af en toe wijzigen. Maar u mag dit geneesmiddel nooit in hogere doses of langer gebruiken dan voorgeschreven. Adderall is een verslavend medicijn dat lichamelijke of psychische afhankelijkheid, een overdosis of de dood kan veroorzaken.

Om de veiligheid van anderen te garanderen, mag u dit krachtige CZS-stimulans nooit met iemand anders delen, vooral niet als deze in het verleden drugsmisbruik of -verslaving heeft gehad. Voordat u Adderall koopt, moet u ervoor zorgen dat u een goed medisch recept krijgt.

Het is een gereguleerde stof; soms kopen mensen Adderall online zonder recept en nemen het voor recreatief gebruik. Als u vragen heeft over de dosering of toediening van het geneesmiddel, kunt u contact opnemen met uw apotheker.

Het zou helpen als u Adderall vroeg in de ochtend zou innemen, met of zonder voedsel. Een capsule met verlengde afgifte (ER) niet pletten of breken; slik de hele tablet door. Om ervoor te zorgen dat het slikken soepel verloopt, kunt u de Adderall-capsule openen, het medicijn in een lepel appelmoes strooien en het onmiddellijk opeten zonder te kauwen. Bewaar een dergelijk mengsel ook niet voor later gebruik.

Terwijl u dit geneesmiddel gebruikt, kan uw medische zorgverlener u vragen om de kliniek te bezoeken om de regelmatige voortgang te controleren. Vertel elke arts of apotheker die u behandelt dat u dit CZS-stimulans gebruikt. Adderall kan ongebruikelijke resultaten veroorzaken bij specifieke medische tests.

Adderall dosering

Voordat u meer te weten komt over de dosering, willen we u vertellen dat onze website momenteel Adderall 30 mg in de uitverkoop aanbiedt. Het is ook raadzaam om de dosering te nemen volgens de aanbevelingen van de medische zorgverlener.

Gebruikelijke dosering voor volwassenen van Adderall IR voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit:

 • Een aanvangsdosering van 5 mg oraal één of twee keer per dag
 • Onderhoudshoeveelheid: Verhoog de dagelijkse dosis tot wekelijks stappen van 5 mg totdat de gewenste respons is verkregen.
 • Alleen onder noodzakelijke omstandigheden kan de maximale hoeveelheid worden verhoogd tot 40 mg.

Gebruikelijke dosering voor volwassenen van Adderall XR voor aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit:

Aanvangsdosis: eenmaal daags 20 mg

Gebruikelijke dosering voor volwassenen van Adderall IR voor narcolepsie:

Een aanvangsdosis van 10 mg oraal elke dag in verdeelde doses
Onderhoudshoeveelheid: Uw medische zorgverlener kan uw dosis wekelijks verhogen met stappen van 10 mg totdat de optimale respons is verkregen.

Overdosis Adderall kan optreden door het medicijn overmatig of langer in te nemen dan aanbevolen. Symptomen van overdosering kunnen zijn: tremor, rusteloosheid, verwardheid, spierkrampen, snelle ademhaling, agressiviteit, hallucinaties, paniek, donkergekleurde urine en spierpijn of spierzwakte. Andere veel voorkomende tekenen van overdosering zijn maagpijn, misselijkheid, braken, diarree, een licht gevoel in het hoofd, onregelmatige hartslag, toevallen (of convulsies), flauwvallen of coma.